Opstarten als zelfstandige of freelance

Momenteel ben ik aan het uitkijken of er mogelijkheden zijn om als zelfstandig of op freelance basis op te starten. Dit uiteraard voor fotografische diensten alsook het ontwikkelen van websites.

De Vlaamse overheid ondersteund bepaalde projecten en er is een mogelijkheid, d.z.m. ondersteuning van een activiteiten coöperatie om van start te gaan als zelfstandige.

De StartersLabo is bijvoorbeeld een activiteiten coöperatie waarvan ik ondersteuning zou kunnen krijgen. Het is mij nog niet volledig duidelijk hoe het allemaal precies in mekaar zit. Vooral hoe het zich in de praktijk zal verlopen. Heb me bij hen ingeschreven als kandidaat. Nu moet ik wel eerst een aangepaste opleiding basiskennis bedrijfsbeheer met haalbaarheidsstudie volgen.

Zover ik er nu al van weet: Met de activiteiten coöperatie StartersLabo kan men maximum 18 maanden ondersteuning krijgen. Deze tijdsduur is opgesplitst in 2 delen (fases). Gedurende de eerste fase, zou men de eerste 6 maanden workshops krijgen. Die workshops zijn specifiek gericht naar onze toekomstige business. Tijdens die fase is het ook best om al aan de slag te gaan met het strategie en marketing. Vervolgens, in de 2 de fase (max 12 maanden) kan men beginnen "werken" en factureren met een BTW nummer. Alles wat men verdient wordt dan op een afzonderlijk bankrekening geblokkeerd. Uiteraard worden er al bepaalde kosten van afgetrokken. Naderhand, indien men opstart als zelfstandige heeft men dan recht op dat geld. In zekere zin is dat een mooi kapitaal dat men extra bijbouwt. Mocht men niet opstarten als zelfstandige, mja, dan is deze winst voor de StartersLabo.

  /  Permalink  /    /  

Haalbaar of niet haalbaar

Voor de cursus bedrijfsbeheer die ik gevolgd heb, moest ik ook tegelijkertijd werken aan mijn haalbaarheidsstudie.

Volgens de haalbaarheidsstudie die ik opgemaakt heb, zou het in theorie mogelijk moeten zijn dat mijn project een succes word.

Toch heb ik serieuze bedenking desbetreffende de werkelijke haalbaarheid in de praktijk. In de haalbaarheidsstudie word er voornamelijk van uitgegaan dat er klanten aanwezig zijn en dat zij ook (tijdig) betalen. Deze soort van studie is voornamelijk gebaseerd op ramingen dat men maakt. Op zich zouden er wel klanten moeten zijn, er is een markt. Maar waar ik mij vooral zorgen om maak is die opstart fase. Want uiteraard in het begin zal die raming niet haalbaar zijn.

Nu dat ik geen ondersteuning krijg van de StartersLabo, is het een volledig ander verhaal.

  /  Permalink  /    /  

Bedrijfsbeheer en haalbaarheidsstudies

Momenteel ben ik bezig met een boeiende opleiding; basiskennis bedrijfsbeheer met haalbaarheidsstudies!

Deze cursus volg in bij Syntra te Gent. Het is wellicht een eindje rijden om tot ginder te geraken. Het is namelijk 110km heen en terug. Dit zal wel een hoop brandstof kosten, maar vooruit! Het positieve is dat het verkeer redelijk goed meevalt. Alleszins veel beter dan verwacht. De cursus is dan ook super interessant en zal me zeker en vast een veel beter inzicht geven ivm het beheren van een bedrijf.

  /  Permalink  /    /  

SMS: vraag voor shoot

Het gebeurd wel eens dat ik een SMS (Short Message Service) krijg met vraag om een shoot te doen. Met opzet heb ik er de betekenis van SMS bijgezet. Want uiteindelijk zijn SMS niet bedoeld voor langere conversaties.

Het is ook een beetje gek om via een SMS zo een conversatie op te starten. De berichten zijn zo kort, woorden worden afgehakt om alles min of meer in een bericht te kunnen proppen. Het is ook behoorlijk onduidelijk en een omslachtig conversatie met dat heen een weer tekst.

Het grappigste vraag tot nu toe per SMS was een vraagprijs voor een trouw reportage in het diepe Limburg en dit om zo goedkoop mogelijk te doen. Eigenaardig aangezien het toch wel een serieus eindje van huis is. Het zou me al behoorlijk meer vervoerkosten met zich meebrengen en ook zeker 3 uur reis tijd. Uiteindelijk heb ik dan wel moeten terug bellen om aan het één en ander informatie te geraken. Via een mail had deze wel veel handiger kunnen zijn en desnoods terug gelezen worden. Via telefoon is het maar snel nota's krabbelen tijdens het verzamelen van informatie. Met sommige vragen viel het me ook meteen op dat er ook nog geen aandacht gegeven werd aan bepaalde zaken. Met een mail heeft me de kans om even na te denken, wat per telefoon toch niet altijd meteen mogelijk is.

  /  Permalink  /    /