Lees alle essays

Opstarten als zelfstandige of freelance

Momenteel ben ik aan het uitkijken of er mogelijkheden zijn om als zelfstandig of op freelance basis op te starten. Dit uiteraard voor fotografische diensten alsook het ontwikkelen van websites.

De Vlaamse overheid ondersteund bepaalde projecten en er is een mogelijkheid, d.z.m. ondersteuning van een activiteiten coöperatie om van start te gaan als zelfstandige.

De StartersLabo is bijvoorbeeld een activiteiten coöperatie waarvan ik ondersteuning zou kunnen krijgen. Het is mij nog niet volledig duidelijk hoe het allemaal precies in mekaar zit. Vooral hoe het zich in de praktijk zal verlopen. Heb me bij hen ingeschreven als kandidaat. Nu moet ik wel eerst een aangepaste opleiding basiskennis bedrijfsbeheer met haalbaarheidsstudie volgen.

Zover ik er nu al van weet: Met de activiteiten coöperatie StartersLabo kan men maximum 18 maanden ondersteuning krijgen. Deze tijdsduur is opgesplitst in 2 delen (fases). Gedurende de eerste fase, zou men de eerste 6 maanden workshops krijgen. Die workshops zijn specifiek gericht naar onze toekomstige business. Tijdens die fase is het ook best om al aan de slag te gaan met het strategie en marketing. Vervolgens, in de 2 de fase (max 12 maanden) kan men beginnen "werken" en factureren met een BTW nummer. Alles wat men verdient wordt dan op een afzonderlijk bankrekening geblokkeerd. Uiteraard worden er al bepaalde kosten van afgetrokken. Naderhand, indien men opstart als zelfstandige heeft men dan recht op dat geld. In zekere zin is dat een mooi kapitaal dat men extra bijbouwt. Mocht men niet opstarten als zelfstandige, mja, dan is deze winst voor de StartersLabo.

  /  Permalink  /